Tjänster

1. Fastighetsförvaltning

Teknisk och ekonomisk fastighetsförvaltning på konsultbasis.

2. Projektledning av byggnadsprojekt.

3. Certfifierad Kontrollansvarig - KA