Välkommen till Hudiksvalls Fastighetskonsult AB

Företaget är ett konsultföretag i södra Norrland.

Våra arbetsområden är Fastighetsförvaltning, Kontrollansvars uppdrag och Projektledning

Jag är Certifierad Kontrollansvarig (KA)

Företaget är medlem i SBR, Svenska Byggingenjörers Riksförbund.